Jump to content

BN 150 - základní rám


Zde nepřipouštíme žádné kompromisy. Naše základní rámy vyrábíme výhradně s masivním jednodílným podvozkem.

Pro pilu BN 150 proto byl zkonstruován zcela nový základní rám z nosníků ve tvaru dvojitého T. Svislé sloupky saní se pohybují mimo obrys základního rámu (větší průchodnost). Tak bylo možno do nosníků umístit velké, dobře chráněné kladky zajišťující klidný pohyb.

Oboustranný lanový pohon, který se již léta osvědčuje u pil BN 100, jsme zachovali, značně jsme však zjednodušili napínání lan. Kluzné plochy nejsou z ohýbaných plechů, nýbrž z nerezových tyčí, čímž je vyloučena deformace.

Řezná délka a poloha a počet hydraulických komponent se vždy dojednává se zákazníkem, aby nejlépe vyhověly jeho potřebám.