Jump to content

BN 150 - hydraulika


Zvedáky kmene

Zvedáky na masivní hřídeli jsou vyrobeny z jednoho kusu bez svarů, takže ani nejtěžší kmeny nejsou problémem. Vlastní konstrukce umožňuje použití dvoučinného válce, takže odpadají vratné pružiny náchylné na poruchy a i při extrémním chladu je zabezpečeno rychlé, bezproblémové spouštění. Uspořádání je voleno tak, aby bylo snadno zvedat kmeny libovolných délek bez zdlouhavého přesouvání zvedáků.

Obraceč kmene

Obraceč umožňuje otáčení i upevnění kmene. Díky masivní konstrukci odolává i extrémnímu zatížení. Zvedací válec je umístěn uvnitř a takto chráněn proti poškození. Při pohyb nahoru-dolů klouže obraceč po vyměnitelných mosazných deskách. Obraceč je upevněn na středové traverze, nikoliv bočně na hlavním rámu, takže základní rám je méně namáhán. Bezprostředně u sebe jsou umístěny dva obraceče, takže je umožněno postupné otáčení a zamezeno zpětnému otočení.Vyrovnávače

Vyrovnávače slouží k seřízení kmene ve vertikálním směru. Pomocí háků je možno kmen také upnout a v případě potřeby dokonce stlačit dolů, což je důležité u dřeva s větším vnitřním napětím, aby bylo možno vyrobit řezivo přesných rozměrů. K přesnosti navíc přispívají i vodítka.Háky s hydraulicky nastavitelnou výškou

Zvláštností těchto vyrovnávačů jsou háky, jejichž výšku je možno nastavit na dálku z ovládacího pultu. Prostřednictvím řídicí jednotky je možno je nastavit do čtyř různých výšek. To má výhodu, že u kulatých kmenů je možno háky vysunout do výšky 60 mm, aby bylo zajištěno optimální upevnění. Pro dořezání kmene je pak možno háky stisknutím tlačítka vrátit do výšky 22 mm. Šířka rozevření háků je 840 mm, k sobě je možno je sesunout na vzdálenost 100 mm. Háky jsou chráněny proti nárazu, aby se předešlo ulomení hrotů.
Podávací válec

Podávací válec délky 90 cm dokáže horizontálně pohybovat téměř každým kmenem v každé poloze. Válec je namontovaný na kolébce s nastavitelnou výškou a je velice stabilní. Na objednávku lze dodat i více podávacích válců.Svislé zarážky

Svislé zarážky jsou důležité pro pravoúhlé seřízení řeziva a zabezpečují, že se kmen při nakládání a otáčení kmene nesesune z lože. Zarážky se také pohybují na mosazných vodítkách, je možno je nastavit. Integrované kladky usnadňují otáčení kmene.


Hydraulické nastavení vedení pásu

Hydraulické nastavení vedení pásu je výhodné, končí-li kmen kořenovým náběhem, pak je možno vedení pásu snadno nastavit od ovládacího pultu.

Zásobník na piliny (volitelné vybavení)

Zásobník slouží k zachytávání pilin. Hydraulické vyprázdnění je možné v libovolném místě.