Jump to content

Frézový kombinovaný odkorňovač a reduktor TYP KSE


(pro průměr kmene od 200 – 1200 mm a délku kmene od 2,00 – 8,00 m ; odkorňovací zařízení je namontováno na třídícím a rozvážecím vozíku)

Provedení

Přítlačná ramena:

Nejsou použity, protože zakládání se provádí jeřábem třídícího vozíku.

Ovládání:

Zařízení je ovládáno pomocí dálkového ovládání.

Odkorňovací zařízení 

Otáčení zařízení:

Základní rámy ze stabilní profilové ocelové konstrukce.

Délka:

cca 7,05 m

Šířka:

cca 1,75 m

Nosné válce:

10 ks o průměru 800 mm, uspořádaných po dvou. Ložná šířka na vnějším průměru 100 mm. 
5x uložení se stojatými ložisky.

Otočný pohon:

Třístupňový přes frekvenční měnič.

Rotující hřídel:

Loupací nože uspořádány spirálovitě v šesti řadách, šířka hřídele 300 mm.

Omezovač hloubky odkornění:

Mechanicky nastavitelný omezovač hloubky odkorňování na výstupní straně a hydraulicky nastavitelný omezovač hloubky odkorňování na vstupní straně hřídele ovládaný z kabiny.

Pohon:

22 kW pro odkorňovací hřídel, 3 kW pro hydrauliku

Sklopné rameno:

Namontováno na třídícím a rozvážecím vozíku, hydraulicky ovládané s proporcionálním ovládáním.