Jump to content

BN 110 - obsluha


Ovládací pult

Všechny elektrické funkce jsou přehledně uspořádány na ovládacím pultu, na požádání je zde integrována i elektronická regulace polohování. Obsluha se tak může plně soustředit na jedinou ovládací jednotku, což usnadňuje práci. Pomocí joysticku je možno pilovým agregátem pohybovat jedinou rukou ve všech směrech (vpřed – vzad – nahoru – dolů), druhá ruka je volná pro ovládání hydraulických ventilů nebo zadávání nových rozměrů do regulace polohy. Toto řešení významně přispívá ke zvýšení výkonnosti.

K mobilním pilám se dodává kryt, který je možno také uzamknout. Tak je ovládací pult chráněn proti stříkající vodě a zároveň proti neoprávněným zásahům.
Ovládací prvky

Vědomě byly použity pouze mechanické ovládací prvky. Ve srovnání s elektrickými ventily jsou méně poruchové a dají se jemně ovládat. Ovládací prvky jsou přehledně uspořádány, díky modulární konstrukci je možno kdykoliv doplňovat další. Obsluze nepřekáží závěs ani opěrné kolo podvozku, bezproblémově lze doplnit i sedadlo.


Elektronická regulace polohy (na objednávku)

Tato jednotka digitálně zobrazuje polohu pilového pásu. Dá se snadno obsluhovat prostřednictvím menu a nevyžaduje dlouhé zapracování. K dispozici jsou tři funkce:

1. Absolutní míra

Pila je polohována na nastavenou hodnotu.

2. Řetězová míra

Je možno zadat požadovanou tloušťku prkna. Pila je správně polohována se zohledněním tloušťky řezné spáry pouhým stisknutím tlačítka, a to až do zadání nové míry. Polohovat je možno i směrem nahoru.

3. Řetězová míra / zbytek

Po zadání požadované tloušťky posledního prkna a požadované tloušťky prken je pila automaticky nastavována do správné polohy.


Řídicí jednotka pro plně automatický provoz (na objednávku)

Pilu je možno vybavit také řídicí jednotkou na bázi programovatelného automatu. Polohování je pak možno naprogramovat libovolně dle potřeb zákazníka.

Toto řešení umožňuje ve spojení se světelnými závorami i plně automatický provoz. V různých provozech pracuje již několik takových zařízení.