Jump to content

BN 150 - obsluha


Ovládací pult

Všechny elektrické funkce jsou přehledně uspořádány na ovládacím pultu, na požádání je zde integrována i elektronická regulace polohování. Obsluha se tak může plně soustředit na jedinou ovládací jednotku, což usnadňuje práci. Pomocí joysticku je možno pilovým agregátem pohybovat jedinou rukou ve všech směrech (vpřed – vzad – nahoru – dolů), druhá ruka je volná pro ovládání hydraulických ventilů nebo zadávání nových rozměrů do regulace polohy. Toto řešení významně přispívá ke zvýšení výkonnosti.


Kabina s možností nastavení výšky

Elektrohydraulické nastavení výšky kabiny se ovládá pomocí joysticku. Výhoda tohoto řešení spočívá v tom, že obsluha má hlavu vždy ve výšce řezu a může velmi přesně pozorovat pilový pás.
Zde je pohled na pracoviště obsluhy pily. Na otočném sedadle s opěrkami pro ruce je vše v zorném poli. Vlevo je volně programovatelná řídicí jednotka, vpravo joystick, pomocí kterého se přesouvá pilový agregát ve všech čtyřech směrech. U joysticku jsou i tlačítka pro nastavení výšky kabiny. Vpředu jsou řídicí ventily pro manipulaci s kmenem.


Pro nejvyšší nároky lze dodat řídicí jednotku, volně naprogramovatelnou podle potřeb zákazníka. Na přehledném displeji se zobrazuje stav agregátu, je možno přednastavit mnoho veličin. Ve spojení se světelnými závorami je možno pilu zapojit do plně automatického provozu. Takto se práce s pilou značky Wimmer stává čirou radostí.