Jump to content

Pilonové odorňovací zařízení Typ PE 1100


Pinolový odkorňovací agregát s hydraulicky poháněným odkorňovacím ramenem, které je pevně namontované před loupacím strojem.Technické parametry 

Rotující hřídel:

Loupací nože uspořádány spirálovitě ve čtyřech řadách, šířka hřídele 200 mm.

Omezovač hloubky odkornění:

Mechanicky nastavitelný na vstupní a výstupní straně odkorňovací hlavice.

Pohon:

15 kW pro odkorňovací hřídel a 5,5 pro hydrauliku

Sklopné rameno:

Namontováno na posuvném panelu, hydraulicky ovládané.

Posuvná jednotka:

Vodící panel 1,5 m , příčně posuvný přes hydraulický válec.

Ovládání:

Ovládací prvky pro rotující hřídel a sklopné rameno jsou zabudovány v ovládacím panelu, který je možné přimontovat k celému zařízení.