Jump to content

BN 110 - pilový agregát


Pilový agregát se vyznačuje několika významnými vlastnostmi: Je namontován v šikmé poloze vůči ose kmene, což zaručuje jemnější začátek a konec řezu a vyšší výkon. Pilový pás je veden ocelolitinovými vodícími kladkami průměru 850 mm s velkoryse dimenzovaným dvojitým uložením s válečkovými ložisky. Ve srovnání s litinou se ocelolitina vyznačuje podstatně delší životností. Boční vodicí kladky na saních pily zajišťují plynulý pohyb agregátu.


Pravé středové napínání

Naše středové napínání se vyznačuje tím, že napínací válec a střed vodicí kladky leží v jedné rovině, takže nemůže dojít ke zkroucení v důsledku šikmo působících sil. Napnutí pásu je zajištěno centrálně umístěným výsuvným dílem rovnoměrně na obou stranách kladky. Masivní profily čtvercového průřezu jsou vedeny na 16 mosazných vodítkách s velkou délkou uložení. Tak je zajištěn snadný chod pilového pásu a tím i jeho dlouhá životnost. Menší kmeny je možno řezat s menší přítlačnou silou, aniž by pás zabíhal, čímž se dosahuje dalšího prodloužení životnosti. Dlouhá napínací dráha umožňuje vyrovnání délkových rozdílů pilových pásů až 200 mm


Ošetření vodicích kladek

Měděné stěrače jsou umístěny tak, aby se piliny odváděly bez ucpávání a nesedaly na pilový pás. Velkoryse dimenzované plstěné podložky zajišťují čistotu pásu a rovnoměrné rozprostření maziva. Všechny stěrače a plstě jsou přitlačovány vlastní vahou, čímž jsou eliminovány poruchy v důsledku lomu nebo ochabnutí pružin. Dávkování maziva se spouští automaticky při zapnutí motoru, jeho přesnou regulaci umožňuje ventil, velkoryse dimenzovaná nádrž redukuje četnost doplňování.


Nastavení výšky agregátu

Nastavení výšky agregátu zajišťuje motor s převodovkou prostřednictvím dvou válečkových řetězů tak, aby agregát byl veden rovnoměrně. Tak je umožněno velmi přesné polohování joystickem na ovládacím pultu. Volitelně se dodává i elektronická regulace polohy.

Výhody elektromechanického nastavení výšky ve srovnání s hydraulickým:

  • eliminace nepřesností v důsledku změny teploty hydraulické kapaliny
  • eliminace poruch v důsledku znečištění ventilů
  • přímé řízení motoru elektronikou, bez účasti magnetických ventilů
  • absolutně rovnoměrné nastavení výšky na obou stranáchPosuv

Posuv agregátu je zajištěn oboustranným lanovým mechanismem, který eliminuje škubavý pohyb při proměnlivém zatížení. Plynulé nastavení rychlosti posuvu je umožněno použitím osvědčených frekvenčních měničů, k ovládání se používá stejný joystick jako pro nastavení výšky. Tak je možno pilu ovládat jednou rukou z jediného centrálního ovládacího pultu . Další výhodou je snadná možnost nastavení měniče, takže při slabších kmenech lze zvýšit rychlost (až na 60 m/min) a dosáhnout tak vyššího výkonu zařízení. U extrémně velkých kmenů je naopak možno snížením kmitočtu nastavit rychlost posuvu velmi jemně, aniž by agregát přešel do škubavého pohybu.

Předřezávací pila

Předřezávací pila odstraňuje znečištěnou kůru a kameny na straně vstupu pilového pásu a přispívá tak k značnému prodloužení životnosti pásu. Je upevněna na hlavním rámu a zachovává si tak vždy svou přesnou polohu. Odpružení ji chrání před poškozením v důsledku chyby obsluhy. Pila se ovládá ze stanoviště obsluhy. Kluzné plechy pilového kotouče jsou pro snížení opotřebení vyrobeny z ocele.Vedení pilového pásu

Přesné vedení pilového pásu je zajištěno čtyřmi nastavitelnými vodítky průměru 30 mm. Materiál vodítek je u kmenových pásových pil používán již po desetiletí a vyznačuje se velmi malým opotřebením. Samotné vedení je velmi stabilní, pevně přivařené k rameni vedení pásu; tak je zamezena změna polohy vedení v důsledku chybné obsluhy. Rameno vedení je vedeno na mosazných destičkách a napínáno klínem, takže je zaručena absolutní přesnost vedení. Úzký otvor plní úlohu prvního stěrače pilin, na hlavním rámu je namontovaný stěrač z nerezové oceli.Elektromotor

Pohyb pilového pásu je zajištěn elektromotorem 18,5 kW s brzdou (na objednávku i 22 kW), který se vyznačuje tichým chodem bez zplodin, dlouhou životností a minimem vibrací. Při řezání v plně automatickém režimu je rychlost posuvu regulována příkonem motoru, takže lze dosáhnout optimální řezné rychlosti. V běžném provozu je optimální řezná rychlost indikována ampérmetrem.


Elektrorozvaděč

Elektrorozvaděč je umístěn v chráněné poloze a přesto dobře přístupný na základním rámu