Jump to content

Pily Wimmer


Proč pila Wimmer

Pásová pila Wimmer je pojmenována po svém konstruktérovi Bernhardu Wimmerovi, který disponuje 15 lety praxe v pořezu ve mzdě. V r. 1989 vyvinul svou první kmenovou pásovou pilu a od té doby se intenzivně zabývá touto problematikou. K dalšímu vývoji přispívá stálá výměna zkušeností s jinými zpracovateli dřeva a již mnoho let provozovaný servis pilových pásů

Dlouhá životnost:

Tato pila je konstruovaná pro trvalý provoz a nevykazovala výpadky ani v dlouhodobých testech. S těmito stroji pracuje mnoho podniků v Estonsku, Lotyšsku, na Ukrajině a Sibiři, a to v nepřetržitém provozu, tzn. ca. 8.000 hodin ročně s výkonem až 1200 plnometrů měsíčně.

Stabilita:

Zde pro nás neexistují kompromisy: Pily jsme pro jednotlivé průměry konstruovali vždy od základu. "Kosmetické křeče" pro dosažení ještě větších objemů nejsou nic pro nás. Od základního rámu se sériově dodávaným stabilním podvozkem přes silné hydraulické komponenty až po masivní pilový agregát s dostatečně dimenzovanými vodicími kladkami a stabilními vedeními je pila ve všech částech optimalizovaná pro velké výkony.

Vlastní výroba:

Kompletní výroba probíhá v naší firmě. Proto můžeme reagovat na téměř všechna přání zákazníků, která jsou projednávána ve firmě přímo s našim vedoucím výroby, vedoucím montáže a konstruktérem (p. Wimmerem). Přímá cesta eliminuje nedorozumění, modulární konstrukce pily umožňuje operativní splnění požadavků zákazníků.

Speciální vybavení:

Nároky kladené na pily neustále rostou, podmínky nasazení jsou stále různorodější. Proto vyrábíme pro téměř všechny naše pily speciální vybavení upravené zvlášť pro jednotlivé zákazníky.

Bezpečný provoz:

Podařilo se nám zkonstruovat precizní, spolehlivý stroj bez přemíry "technických vymyšleností". Ve výrobě a montáži používáme téměř bezvýhradně normované součásti, které umožňují i nákup náhradních dílů v místě zákazníka. Pokud byste však potřebovali naši pomoc, je Vám k dispozici náš sklad náhradních dílů nebo naše dílna.

Servis pilových pásů:

Nejlepší pila Vám nepomůže, není-li v pořádku samotný pilový pás. Proto Vám nabízíme také kompletní servis pilových pásů.