Jump to content

Reduktor kořenových náběhů


S reduktory kořenových náběhů BALJER-ZEMBROD zkonstruovaných na základě znalostí z oboru, se vyhnete provozním problémům při zpracování kulatiny i řeziva a zároveň dokážete značně snížit náklady.

Při jediné operaci jsou odfrézovány nerovnosti na povrchu kmene, např. kořenové náběhy, pahýly větví, boule a kmeny jsou redukovány na určitý průměr. Nevyskytují-li se na kmeni žádné povrchové nerovnosti (boule, pahýly větví, kořenové náběhy), je zajištěn plynulejší tok materiálu a jsou prakticky odstraněny problémy při dalším zpracování, např. zaklínění. Redukování kmenů je předpokladem pro plně automatický provoz např. frézovací linky a jejích vedlejších zařízení.

WRP – SBpro kmeny o délce 2,8 – 8,0 mm a průměru 0,25 – 0,80 m
WRP – IIpro kmeny o délce 2,8 – 8,0 m a průměru 0,25 – 1, 00 m
WRP – Q (příčný chod)pro kmeny o délce 3,2 – 7,0 m a průměru od 0,20 – 0,70 m 
(montáž dopravního zařízení)
WRP – L (příčný chod)pro kmeny o délce 3,2 – 23,0 m a průměru od 0,20 – 0,70 m 
(montáž dopravního zařízení)
WRP – K (kuželové provedení)pro kmeny o délce 2,8 – 8,0 m a průměru od 0,25 – 1,00 m
WRP – LFpro kmeny o délce 3,4 – 12,0 m a průměru od 0,25 – 0,80 m