Jump to content

Frézový odkorňovací stroj TYP SEM 800/5 „stacionární“


(pro průměr kmene od 200 – 1200 mm a délku kmene od 2,00 m – 8,00 m)

Provedení 

Otáčecí zařízení:

Rám otáčecího zařízení z ocelové konstrukce.

Délka:

Cca 6,50 m

Šířka:

cca 1,75 m

Otáčecí kola:

10 ks o průměru 800 mm, uspořádaná v páru. Šířka otáčecího kola v rozsahu uložení kmene 
100 mm. Průměr hřídele 80 mm, hřídel je uložena v ložiskových domcích.

Přizvedávání kmene:

Přivařen na pevné hřídeli pro vyhazování vlevo a vpravo, ovládán hydraulicky.

Pojezd:

Hydraulický pohon prostřednictvím dvou os, rychlost pojezdu lze plynule regulovat, pojezd vpřed i vzad, rychlost max. 40 m/min.

Otáčecí kola:

Hydraulický pohon, otáčení oběma směry.

Pohon:

Hydraulický agregát 15 kW pro pohon pojezdu otáčení a vyhazovák (kabel a vedení kabelu není součástí dodávky).

Odkorňovací zařízení Rotující hřídel:

Loupací nože uspořádány spirálovitě v šesti řadách, šířka hřídele 300 mm.

Omezovač hloubky odkornění:

Mechanicky nastavitelný omezovač hloubky odkorňování na výstupní straně a hydraulicky nastavitelný omezovač hloubky odkorňování na vstupní straně hřídele ovládaný z kabiny.

Pohon:

22 kW pro odkorňovací hřídel, 3 kW pro hydrauliku

Sklopné rameno:

Hydraulicky ovládané s proporcionálním ovládáním.

Ovládací pult 

Provedeni:

Ovládací elementy pro otáčení zařízení, odkorňovací hřídel, vyhazováky a sklopné rameno jsou ovládány z jednoho ovládacího pultu (kabina není součástí dodávky).

Rotující hřídel:

Se třemi noži, hřídel 300 mm.

Omezovač hloubky odkornění:

Mechanicky nastavitelný na vstupní a výstupní straně hřídele.

Pohon:

22 kW pro hřídel