Jump to content

Servis a služby


K čemu je dobrý nejlepší stroj, když není v pořádku nářadí. Právě u kmenových pásových pil je důležité, aby pilové pásy byly po všech směrech v pořádku, aby bylo dosahováno optimálních výkonů a byla zajištěna dlouhá životnost pásů.

Bernhard Wimmer si tuto skutečnost uvědomoval už dávno, když v roce 1987 začal pracovat se svou první kmenovou pilou. Proto si již zanedlouho zakoupil vlastní stroje pro údržbu pásů a brzo nato převzal i pro další pilaře údržbu pásů, která se od této doby stále více rozšiřuje. Právě v posledních letech, kdy fa. Wimmer sama vyrábí a stellituje pilové pásy, bylo získáno velké množství cenných zkušenosti.


Pohled do brusírny ukazuje, že fa. Wimmer má vždy plné ruce práce s broušením pásů, které zčásti přicházejí od pilařů používajících stroje konkurentů.

Ve firmě Wimmer je možno provádět všechny práce v souvislosti s údržbou pilových pásů.

Broušení na brousicích automatech Alber

Samozřejmě je pro profesionálního pilaře nutné mít vlastní brousicí automat. Bohužel se při jeho pořízení mnohdy hledí pouze na cenu. U brousicího automatu však je požadována absolutní přesnost pro dosažení optimálního brusu. Rutinovaní pilaři vědí, že „výhodný“ automat zde může mnoho pokazit. Výkon pily pak je nízký a životnost pilových pásů se zkracuje. Brzo pak je nízká cena „výhodného“ automatu vyrovnána a údržba se stává skutečným nákladovým faktorem.

Rozvádění na automatu fy. Meinert

V poslední době se sice již skoro vše řeže stellitovými pásy, pro řezání kmenů s velkým obsahem cizích předmětů je však rozváděný pilový pás stále ještě výhodný.


Pnutí a příprava pásů

Pro ostatní to možná není tématem, pro nás však tématem č. 1. Pro optimální kvalitu řezu a dlouhou životnost pilových pásů je absolutně nutné pravidelně kontrovat napnutí pásu a v případě potřeby jej naválcovat. Na to se však zejména u mobilních pil málo dbá, a tak se o mobilních pilách často tvrdí, že neřežou přesně. U všech pilových pásů, které přicházejí do fy. Wimmer, se kontroluje pnutí.

V levo se kontroluje hřbet pilového pásu

V pravo se Bombírování pásu kontroluje pomocí vlasového pravítka.Stellitování

Jelikož fa. Wimmer vyrábí pilové pásy výhradně z oceli fy. Uddelholm a pásy díky konstrukci pil značky Wimmer běží „bez stresu“, je možno pásy až čtyřikrát nastellitovat. To významně snižuje celkové náklady na pásy, takže tyto pásy jsou venkoncem levnější, i když pořizovací cena je vyšší.Vznik pilového pásu

Ocelový pás je nařezán na potřebnou délku

Pás je svařen a svar zabroušen

        

Pás se stellituje a egalizuje

Následně se pás nabrousí a naválcuje 
Teprve pak je pás odeslán zákazníkovi