Jump to content

Reduktor kořenových náběhů Typ WRP-LF


Reduktor kořenových náběhů Typ WRP – LF integrovaný do podélného podavače, pro kmeny o délce 3,40 – 12,00 m a průměru od 0,25 – 0,80 m. 

Podélný podavač

Technické parametry 

Základní rám stabilní konstrukce z ocelových profilů, délka posuvu 14,00 m, maximální zatížení kulatinou 2,5 t, 2 podávací řetězy, pevnost řetězů 160.000 N, vzdálenost unášečů 625 mm, šířka unášečů 930 mm, ocelové unášeče s umělohmotnými kluznými lištami, rychlost posuvu max. 35 m/min při 50 Hz (frekvenční řízení).

Frézovací rameno

Stabilní ocelová konstrukce s uloženou frézou a vestavěným elektromotorem 55 kW, k pohonu frézovací hlavy, bočně umístěné, hydraulicky sklopné.

Frézovací hřídel

Frézovací délka 1200 mm s 40 noži z nástrojové oceli, spirálově uspořádanými, 4x otočné.
Použitelná délka frézování podle polohy unášečů 700 – 1150 mm.

Přítlačné rameno

Hydraulicky ovládané přítlačné rameno s hnanými řetězovými lištami k centrování kmene ze shora.

Otáčecí zařízení

2 hydraulicky poháněné řetězové lišty, které otáčí kmen.

Otočný pohon

Hydraulický otočný pohon pro řetězové prismy.

Podpěra

Dodatečné podpěrné prizma s hydraulickým zvedáním/spouštěním, pro podepírání kmenů do délky 12 m.

Centrování

Boční centrování instalované u podélného podavače, složené ze 4 centrovacích ramen na každé straně pro centrování zakládaných kmenů.

Hydraulika

Hydraulický agregát 22 kW s potřebnými ovládacími ventily, předehříváním oleje a termostatem.

Odsávání

není součástí dodávky