Kombinovaný odkorňovací stroj s reduktorem typ KER - P

ker p

Zařízení pro odkorňování dřeva a redukování kořenových náběhů pracuje v automatickém režimu. Kmeny jsou dopravovány do zařízení prostřednictvím příčného řetězového dopravníku. Pomocí čtyř zvedacích centrovacích prisem se kmen automaticky vycentruje a tím se nastaví správná poloha pro upínací zařízení. Kmen se upne a zafixuje přes své čelní plochy. Následně se automaticky zahájí proces odkorňování a redukování. Po zpracování se výřez opětovně uloží na příčný dopravník a přepravuje se dále.

Zařízení je vhodné pro kmeny o průměru 25–120 cm a délce 2,10 m – 7,00 m

  • stabilní portál z ocelové konstrukce nad příčným řetězovým dopravníkem
  • zvedací a centrovací zařízení pro zvedání jednotlivých kmenů z příčného dopravníku a automatické centrování na střed čela výřezu
  • upínací a otáčecí zařízení k čelnímu upnutí kmene
  • odkorňovací hlava s 18 tvrdokovovými noži, spirálovité uspořádání, šířka rotoru 300 mm, výkon motoru 22 kW
  • hydraulicky nastavitelný omezovací kroužek hloubky odkorňování na vstupní straně odkorňovací hlavy, ovládaný z řídícího pultu
  • hydraulicky ovládané sklopné rameno s odkorňovací hlavou, agregát se posouvá v podélném směru, rychlost posuvu max. 40 m/min.
  • agregát reduktoru s integrovanou frézou, délka frézy 1.020 mm, 34 nožů z nástrojové oceli,
  • 4x otočné, motor 55 kW
  • hydraulický agregát 15 kW
  • elektrický rozvaděč s volně programovatelným SPS – ovládáním jako i všemi potřebnými koncovými spínači a fotobuňkami