Odkorňovače


logo_bz Rotorové odkorňovací stroje

Odkorňovací stroj s otvorovým rotorem je vhodný k vestavbě do dopravního zařízení. Vstupní a výstupní dopravníky mají pevnou dopravní výšku. Podle průměru kmene se celý rotor automaticky vycentruje na střed kmene. Přitom probíhá snímání průměru prostřednictvím přítlačných válců na vstupní a výstupní straně. Centrování rotoru zajištuje klidný průchod výřezů, to je předností především při odkorňování silného dřeva.
Stabilní řetězové lože na vstupní a výstupní straně odkorňovače a rovněž kyvně uložený pár přítlačných válců zajištují čisté vedení kmene během procesu odkorňování.
Vestavěné hydraulické akumulátory zajišťují konstantní přítlak při různých průměrech kmene. Odkorňovače jsou vhodné pro odkornění jehličnatého i listnatého dřeva.

logo_bz Odkorňovací stroje s frézovací hlavou

Odkorňování frézovací hlavou je vhodné pro odkornění listnatého a jehličnatého dřeva. Především u křivých a oválných kmenů přináší odkorňování frézovací hlavou dobrý výsledek. Odkorňovací hlavu s hydraulickým zvedáním a spouštěním lze velmi citlivě ovládat a lze tak sledovat obrysy kmene. Hydraulicky nastavitelný doraz frézovací hlavy, který omezuje hloubku frézování. Umožňuje rychlé přizpůsobení odkorňovací hlavy různým tloušťkám kůry.

logo_bz Kombinované odkorňovací stroje s reduktorem

Tam, kde samotné odkorňování nestačí je na správném místě kombinované odkorňovací zařízení. S tímto zařízením je možné v jednom pracovních cyklu kulatinové výřezy odkornit a současně redukovat kořenový náběh.