OMNIP spol. s r.o., pila Teplýšovice

Společnost OMNIP spol. s r.o. v Teplýšovicích na Benešovsku, vedená jednateli Vladislavem Rollerem (*1953) a Michalem Preislerem (*1978), synem spoluzakladatelky firmy Hany Preislerové, je zaměřena hlavně na výrobu stavebního řeziva (hranoly, prkna, fošny, střešní latě, hoblované plotové profily) a z části také na řezivo truhlářské při ročním pořezu (ve dvou směnách) okolo 5–6 tis. m3 kulatiny v čepových průměrech cca 15–90 cm a v délkách do 14 metrů. Kromě toho se firma zabývá ještě lesnickou činností, v rámci které zajišťuje těžbu, přibližování a odkup kulatiny, komplexní vyčištění lesa po kácení, sázení stromků a oplocení proti okusu zvěří. Vlastní pořez je realizován pilařským provozem v Teplýšovicích s pilnicí vybavenou horizontální kmenovou pásovou pilou Wimmer BN 110 S, kterou spokojeným majitelům v roce 2020, a to v historii firmy již podruhé v řadě, dodala společnost BALJER-ZEMBROD spol. s r.o. prostřednictvím svého a s pilou OMNIP dlouhodobě spolupracujícího obchodního zástupce Pavla Řehořka. 

 

                                                                         Image

Jednatelé společnosti OMNIP – pila Teplýšovice Vladislav Roller (vpravo) a Michal Preisler (vlevo) s obchodním zástupcem společnosti Baljer-Zembrod Pavlem Řehořkem (uprostřed) před v roce 2020 zprovozněnou pásovou pilou Wimmer BN 110 S

Od provozu manipulačního skladu k vlastní pilnici v pronajatých prostorách…

Historie společnosti OMNIP spol. s r.o. se sídlem v Teplýšovicích, založené v září roku 1995 lesnickými odborníky Hanou Preislerovou a Vladislavem Rollerem, se začala psát již v roce 1991, kdy její zakladatelé ještě coby živnostníci nejprve provozovali manipulační sklad kulatiny. Po dvou letech pak svoji činnost rozšířili také o pořez jehličnaté kulatiny, realizovaný v tehdy ještě pronajatých prostorách někdejšího zemědělského družstva za pomoci hranolovací pily. V roce 2006 pak tuto technologii nahradila horizontální kmenová pásová pila WIMMER BN 110 od německé firmy ZENZ, zastoupené na českém a slovenském trhu společností BALJER-ZEMBROD spol. s r.o., která kromě vlastních dodávek těchto strojů včetně příslušenství zajišťuje i jejich záruční a pozáruční servis.

 „Na podzim roku 2005 nás v Brně na veletrhu WOOD-TEC v expozici společnosti BALJER-ZEMBROD zaujala pásová pila WIMMER s šikmým uložením pilové věže, které by podle dodavatele mělo zajišťovat citlivý záběh a výběh pilového pásu z řezaného materiálu a vyšší rychlost řezu. Poté, co nám dodavatelská firma umožnila ověřit si veškeré parametry této pily přímo v praxi, a to v tuzemsku na jedné z prvních u nás provozovaných pil této značky v dřevozpracující firmě  v Orličkách na Ústecko-Orlicku, bylo rozhodnuto, že v pořadí další pila v rámci České republiky poputuje právě k nám“, vysvětluje Vladislav Roller s tím, že s ohledem na tehdejší převládající pořez zaměřený na střešní vazby si firma OMNIP vybrala nejrozšířenější model BN 110. A to s prodlouženým nosným rámem pro řeznou délku do 13 metrů, která s ohledem na parametry podobných pil v okolí představovala pro firmu jistou konkurenční výhodu.

 

              Image          Image

Pilnice společnosti OMNIP s instalovanou kmenovou pásovou pilou Wimmer BN 110 S s parametry přizpůsobenými takříkajíc na míru jejímu uživateli

…které dnes firma již vlastní, postupně rozšiřuje, v rámci pilnice i modernizuje

Tímto krokem však spolupráce pily OMNIP se společností BALJER-ZEMBROD neskončila. V průběhu dalších let její majitelé totiž na tuzemských výstavách pravidelně navštěvovali její expozici a sledovali, jakým směrem se vývoj jimi využívané pásové technologie ubírá. V roce 2019, po cca 13 letech provozu, tak dospěli k názoru, že původní kmenová pásová pila, byť stále plně funkční a spolehlivá, má už takříkajíc něco za sebou a bylo by třeba ji obnovit. V srpnu následujícího roku 2020 si proto nechala od svého osvědčeného dodavatele do své pilnice nainstalovat novou verzi kmenové pásové pily Wimmer BN 110 S, vyrobené podle majiteli nakonfigurovaných parametrů, získaných na základě vlastních nasbíraných zkušeností. Kromě novelizovaného elektronického ovládání a řízení pořezu šlo především o prodloužení nosného rámu o další metr na současnou řeznou délku do 14 metrů, o navýšení počtu řetězových obracečů (z jednoho na dva) či o zvýšení počtu upínacích háků apod. 

 

       Image    Image    Image    Image

Nová pásovka Wimmer kromě dokonalejšího elektronického řízení pořezu má také např. prodloužený nosný rám do délky 14 m, více řetězových obracečů a upínacích háků a další vylepšení

Na takto modifikované kmenové pásovce Wimmer dnes firma zpracovává především smrkovou kulatinu (cca 98 %) a v malém množství i kulatinu borovou, modřínovou či listnatou. Asi 80 % její produkce tvoří zakázková výroba střešních vazeb, dodávaných stavebním firmám či soukromým investorům hlavně z regionu Středočeského kraje a Prahy. „Kulatinu v délkách od 6 do 14 metrů, respektive z ní řezané hranoly, zpracováváme a vyrábíme dvojitým pořezem pouze na pásové pile. Kratší kulatinové výřezy do 6 m délky zde zpracováváme zpravidla jednoduchým pořezem. Zhotovené prizmy nebo silnější fošny, jejichž tloušťka nepřekročí 120 mm, pak převážíme do sousední haly vybavené jednohřídelovou rozmítací pilou, kde je rozmítáme a omítáme na potřebné dimenze,“ upřesňuje Vladislav Roller s dovětkem, že středové stavební řezivo je v případě požadavku zákazníků z části dále zhodnocováno hoblováním či impregnací v máčecí vaně.

 

  Image    Image    Image    Image

Prizmy či silné neomítané fošny z kulatiny do 6 m délky směřují do sousední haly k rozmítnutí a omítnutí na potřebné dimenze

Středové stavební řezivo je z části dále zhodnocováno hoblováním či impregnací v máčecí vaně

Boční řezivo firma kromě prodeje také sama zpracovává ve formě na zakázku vyráběných lešenářských podlážek, zásněžek pro silničáře a lesních oplocenek. Odřezané krajiny spolu s ostatním dřevním odpadem jsou buď prodávány jako palivo soukromníkům, anebo směřují do DDL Lukavec coby materiál určený ke štěpkování pro tamní výrobu DTD a MDF desek. 

                                                                                                          Image

Boční řezivo firma sama zpracovává mimo jiné i ve formě na zakázku vyráběných zásněžek pro silničáře