logo_bzReduktory kořenových náběhů


S reduktorem kořenových náběhů BALJER-ZEMBROD se vyhnete provozním problémům při zpracování kulatiny i při následném zpracování řeziva. Při jediné operaci jsou odfrézovány kořenové náběhy a nerovnosti na povrchu kmene. Pokud se nevyskytují na kmeni žádné náběhy ani povrchové nerovnosti, je zajištěn plynulejší tok materiálu a jsou prakticky odstraněny problémy při dalším zpracování dřeva. Srdcem reduktoru kořenových náběhů je dlouhá hřídel se spirálovitě uspořádanými noži ze speciální tvrzené oceli. Jednotlivé typy zařízení umožňují zpracování krátkého dřeva o délce 3 – 7 m, ale i dlouhého dřeva až do délky 20 m. Reduktor může být umístěn do linky nebo jako samostatně stojící.