logo_bz Rozvážecí vozík kulatiny

Rozvážecí vozík byl vyvinut pro snadné a rychlé třídění, překládání a navážení kulatiny:

  • Kabina se otáčí spolu s jeřábem, operátor má nejlepší výhled na drapák jeřábu
  • Obsluha se může plně koncentrovat na třídění kulatiny díky pojezdu vozíku po kolejovém svršku
  • Bezpečné a pohodlné třídění a překládání kulatiny, nezávislé na počasí
  • Nízké provozní náklady ve srovnání se spalovacím motorem
  • Různé typy hydraulických jeřábů s dosahem 13,5 m nebo 15,5 m, otáčení jeřábu 360 stupňů

 logo_bz Portálový jeřáb

Portálový jeřáb zakončuje paletu elektricky poháněných kolejových vozíků pro střední a větší provozy. Stejně jako rozvážecí vozík na kulatinu byl i portálový jeřáb vyvinut pro rychlou manipulaci s kulatinou.

  • Kabina se otáčí spolu s jeřábem, jeřáb je příčně pojízdný na zvýšeném portálu, může obsáhnout pole o šířce více než 40 m
  • Obsluha se může plně koncentrovat na třídění kulatiny díky pojezdu vozíku po kolejovém svršku
  • Bezpečné a pohodlné třídění a překládání kulatiny, nezávislé na počasí
  • Nízké provozní náklady ve srovnání se spalovacím motorem
  • Různé typy hydraulických jeřábů s dosahem 15,5 m nebo 20,0 m, otáčení jeřábu 360 stupňů