logo_bz Třídící a rozvážecí vozík kulatiny

HOSPODÁRNÁ A EFEKTIVNÍ MANIPULACE VČETNĚ TŘÍDĚNÍ KULATINY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PROVOZY.


  • Bezpečné a pohodlné zpracování kulatiny z prostorné ovládací kabiny, nezávislé na počasí
  • Jeden operátor obsluhuje všechny funkce MĚŘENÍ – KRÁCENÍ - TŘÍDĚNÍ - PŘEKLÁDÁNÍ – NAVÁŽENÍ
  • Optimální výtěžnost – elektronický systém pro měření délek a průměrů kulatiny zobrazí všechny relevantní údaje a vytváří základ pro třídění výřezů
  • Řetězová krátící pila s vodící lištou 1,3 nebo 1,6 m
  • Různé typy hydraulických jeřábů s dosahem až 15 m
  • Nízké provozní náklady ve srovnání se spalovacím motorem
  • Stavebnicový systém poskytuje možnost individuálního řešení manipulačního skladu pro každý provoz

krácení

měření

popisování


třídící vozík

třídící vozík

třídící vozík

reference - Manipulační a třídící linak na kulatinu Baljer Zembrod ve Smolenicích

Linka byla uvedena do provozu na manipulačním skladě ve Smolenicich v lednu 2023 .Za rok zpracuje  ca. 35.000m3 listnatého dřeva , převážně buku o průměru od  15cm  do 90cm.

Na manipulačním stole je dřevo  elektronicky změřeno , na základě naměřených hodnot je rozřezáno řetěrovou krátící pilou na požadované délky.

Hydraulický jeřáb vytřídí jednotlivé výřezy dle průměrů , délek nebo kvality dřeva do příslušných  boxů .

Elektronické měření dřeva

Krátící řetězová pila ES 124

Manipulační linka na kulatinu Baljer-Zembrod

Popisování délky a průměru na čelo výřezu

 

Třídění kulatiny dle průměru, délky nebo kvality

Hydralický jeřáb OBX-IV s dosahem 13,55m